0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۰:۴۰
Krzysztof Marcinowski
۲
۳
Szymon Sporek
Finished
۰۲:۱۰
Artur Daniel
۱
۳
Szymon Sporek
Finished
۰۱:۲۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۱
Adrian Fabis
Finished
۰۰:۱۵
Wisniewski Bartlomiej
۱
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۰۳:۳۰
Krystian Kolodziej
۳
۱
Krzysztof Marcinowski
Finished
۰۰:۳۵
Krzysztof Wloczko
۳
۰
Krzysztof Niemiec
Finished
۰۱:۰۰
Kacper Marchlewski
۳
۱
Rudomina Kamil
Finished
۰۱:۱۵
Krystian Kolodziej
۱
۳
Krzysztof Niemiec
Finished
۰۱:۵۰
Wisniewski Bartlomiej
۳
۲
Mariusz Koczyba
Finished
۰۴:۴۵
Wisniewski Bartlomiej
۲
۳
Mateusz Trela
Finished
۰۷:۵۵
Lukasz Nadolski
۱
۳
Jan Zandecki
Finished
۰۸:۴۰
Makajew Maciej
۲
۳
Krzysztof Niemiec
Finished
۰۸:۴۵
Krzystof Guminski
۲
۳
Krzysztof Niemiec
Finished
۱۰:۲۵
Krzysztof Niemiec
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۰۰:۱۰
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۱:۲۵
Blazej Szczepanek
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۳:۰۵
Adrian Fabis
۳
۲
Blazej Szczepanek
Finished
۰۳:۵۵
Blazej Szczepanek
۱
۳
Mateusz Trela
Finished
۰۵:۰۵
Piotr Staniszewski
۲
۳
Iwasyszyn Wojciech
Finished
۰۹:۵۰
Josef Braun
۲
۰
Artur Grela
inprogress
۱۰:۴۵
Makajew Maciej
۲
۱
Grzegorz Poliniewicz
inprogress
۱۰:۴۵
Kacper Makowski
۱
۳
Sebastian Baran
Finished
۰۰:۵۰
Krzysztof Juszczyk
۱
۳
Witczak Filip
Finished
۰۱:۰۰
Tomasz Lojtek
۱
۳
Mateusz Trela
Finished
۰۱:۰۵
Adrian Fabis
۱
۳
Mateusz Trela
Finished
۰۱:۵۰
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۲:۱۵
Krzysztof Wloczko
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۰۲:۳۵
Adrian Fabis
۳
۱
Mateusz Trela
Finished
۰۲:۴۰
Tomasz Lojtek
۱
۳
Mateusz Trela
Finished
۰۴:۲۰
Adrian Fabis
۳
۲
Tomasz Lojtek
Finished
۰۶:۴۰
Mariusz Koczyba
۳
۱
Mateusz Trela
Finished
۰۷:۰۵
Krzysztof Marcinowski
۳
۲
Makajew Maciej
Finished
۰۹:۳۵
Sebastian Baran
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۰:۰۰
Piotr Gumulinski
۳
۲
Witczak Filip
Finished
۰۱:۴۹
Adrian Fabis
۲
۰
Wisniewski Bartlomiej
inprogress
۰۵:۳۰
Witczak Filip
۰
۳
Morawiec Daniel
Finished
۰۵:۵۰
Tomasz Lojtek
۰
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۵:۵۵
Krzysztof Juszczyk
۳
۲
Bernacki Lukasz
Finished
۰۶:۱۴
Blazej Szczepanek
۱
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۶:۲۰
Witczak Filip
۱
۳
Krzysztof Juszczyk
Finished
۰۶:۵۹
Blazej Szczepanek
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۷:۳۰
Adrian Fabis
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۸:۱۵
Krzysztof Marcinowski
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۸:۲۰
Witczak Filip
۱
۳
Bernacki Lukasz
Finished
۰۸:۳۴
Kacper Makowski
۱
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۸:۵۰
Artur Daniel
۳
۰
Artur Grela
Finished
۰۹:۰۵
Krzystof Guminski
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۹:۱۰
Josef Braun
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Lukasz Nadolski
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۰۹:۵۵
Staszczyk Konrad
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۰:۰۰
Piotr Strus
۰
۳
Adrian Myszewski
Finished
۱۰:۰۴
Marcin Jadczyk
۳
۰
Jan Zandecki
Finished
۱۰:۲۰
Bartlomiej Mleczko
۱
۰
Dawid Poloszczanski
inprogress
۱۰:۳۰
Kacper Makowski
-
-
Adrian Myszewski
inprogress
۱۰:۵۰
Russia
Liga Pro
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۲
Ivan Pandur
Finished
۰۰:۰۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۰:۳۵
Nikita Shchavelev
۲
۲
Andrey Doncenko
inprogress
۱۰:۲۰
Barashkov Oleg Nikolaevich
۱
۳
Vladimir Selkin
Finished
۰۰:۳۰
Vladimir Selkin
۳
۰
Evgeniy Telnov
Finished
۰۱:۲۵
Barashkov Oleg Nikolaevich
۳
۰
Alexey Akkuratov
Finished
۰۱:۳۵
Evgenii Plotnikov
۲
۳
Nikita Shchavelev
Finished
۰۷:۵۰
Ivan Moshkov
۳
۲
Denys Lebedev
Finished
۰۹:۰۵
Evgenii Plotnikov
۲
۳
Gennadii Kondratev
Finished
۰۹:۵۰
Andrei Matonin
۳
۰
Oleg Zyuganov
Finished
۰۰:۲۰
Nikolay Tarasenkov
۲
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۰:۵۰
Dmitry Bakalin
۲
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۱:۵۰
Evgeniy Telnov
۰
۳
Igor Zemit
Finished
۰۲:۰۵
Ivan Pandur
۳
۲
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۳۵
Dmitry Tikhnenko
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۳:۰۵
Alexey Akkuratov
۳
۰
Evgeniy Telnov
Finished
۰۳:۳۵
Dmitriy Lyalichev
۳
۱
Denys Lebedev
Finished
۱۰:۰۵
Alexey Akkuratov
۱
۳
Igor Zemit
Finished
۰۱:۰۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۳۵
Vladimir Selkin
۳
۲
Alexey Akkuratov
Finished
۰۲:۳۵
Oleg Zyuganov
۳
۱
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۲:۵۰
Igor Zemit
۳
۰
Barashkov Oleg Nikolaevich
Finished
۰۳:۰۵
Oleg Zyuganov
۱
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۳:۵۰
Dmitry Tikhnenko
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۰۴:۰۵
Igor Zemit
۳
۰
Vladimir Selkin
Finished
۰۴:۰۵
Dmitry Bakalin
۳
۲
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۴:۲۰
Evgeniy Telnov
۰
۳
Barashkov Oleg Nikolaevich
Finished
۰۴:۳۵
Dmitriy Lyalichev
۰
۳
Ivan Moshkov
Finished
۰۸:۰۵
Dmitry Bogdanov
۳
۰
Roman Antonov
Finished
۰۸:۲۰
Gennadii Kondratev
۳
۱
Andrey Doncenko
Finished
۰۸:۲۰
Denys Lebedev
۳
۰
Girevenkov Alik
Finished
۰۸:۳۵
Nikita Shchavelev
۰
۳
Gennadii Kondratev
Finished
۰۸:۵۰
Sergey Lanin
۳
۱
Aleksei Bobriakov
Finished
۰۹:۰۵
Roman Antonov
۳
۰
Sergey Burov
Finished
۰۹:۲۰
Andrey Doncenko
۳
۰
Evgenii Plotnikov
Finished
۰۹:۲۰
Girevenkov Alik
۰
۳
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۹:۳۵
Dmitry Bogdanov
۳
۰
Sergey Burov
Finished
۱۰:۲۰
Ivan Moshkov
۲
۱
Girevenkov Alik
inprogress
۱۰:۳۵
Sergey Lanin
۲
۰
Taras Kononenko
inprogress
۱۰:۳۵
Alexey Innazarov
-
-
Pavel Pinkovsky
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۵
Andrey Shmakov
-
-
Sergey Nikulin
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۰
Pavel Malakhov
-
-
Oleg Popov
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۰
Surikov Viacheslav
-
-
Yuriy Lbov
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۵
Daniil Mikheev
-
-
Vladimir Eremin
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Stanislav Andreev
-
-
Kariukhin Aleksandr
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Nikita Mareev
-
-
Surikov Viacheslav
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۵
Pavel Pinkovsky
-
-
Aleksandr Monakov
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۵
Sergey Nikulin
-
-
Daniil Mikheev
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
Oleg Popov
-
-
Ivanov Alexander
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Vladimir Eremin
-
-
Andrey Shmakov
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Alexey Innazarov
-
-
Aleksandr Monakov
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۵
Andrey Shmakov
-
-
Daniil Mikheev
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۰
Nikita Mareev
-
-
Yuriy Lbov
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۵
Sergey Nikulin
-
-
Vladimir Eremin
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۰
Mikhail Chernyavskiy
-
-
Yuriy Krivenkiy
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Nikita Bespalov
-
-
Oleg Zyuganov
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۵
Aleksey Lobanov
-
-
Ivan Pandur
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Oleg Borisovich Manuylov
-
-
Evgeniy Akulenko
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Yuri Dvornichenko
-
-
Yurii Khaperskii
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۰
Evgeniy Akulenko
-
-
Mikhail Chernyavskiy
بازی شروع نشده است
۱۷:۲۰
Yurii Khaperskii
-
-
Gennadii Kondratev
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Mikhail Chernyavskiy
-
-
Oleg Borisovich Manuylov
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Dmitrii Kustov
-
-
Aleksey Lobanov
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Gennadii Kondratev
-
-
Yuri Dvornichenko
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۰
Yuriy Krivenkiy
-
-
Evgeniy Akulenko
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۰
Ivan Pandur
-
-
Dmitrii Kustov
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۰
Dmitriy Kugurushev
-
-
Oleg Kharlakin
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۰
Vladislav Chakhur
-
-
Bogdan Grebenyuk
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۵
Rostislav Salkin
-
-
Kirill Puzankov
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۵
Evgeny Kalashnikov
-
-
Evgeny Glazun
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۵
Murzakmatov Ernist
-
-
Nikita Mareev
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Andrey Shmakov
-
-
Andrey Potapkov
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Oleg Kharlakin
-
-
Stanislav Andreev
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Aleksandr Ivanovich Frolov
-
-
Rostislav Salkin
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۵
Bogdan Grebenyuk
-
-
Evgeny Kalashnikov
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۵
Vasiliy Rudenko
-
-
Murzakmatov Ernist
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۰
Denis Ivanov
-
-
Andrey Shmakov
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۰
Evgeny Glazun
-
-
Vladislav Chakhur
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۵
Dmitriy Kugurushev
-
-
Stanislav Andreev
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Vladislav Chakhur
-
-
Evgeny Kalashnikov
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۵
Bogdan Grebenyuk
-
-
Evgeny Glazun
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۵
Aleksandr Ivanovich Frolov
-
-
Kirill Puzankov
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۵
Vasiliy Rudenko
-
-
Nikita Mareev
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Denis Ivanov
-
-
Andrey Potapkov
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Roman Zelenskii
-
-
Artem Alekseevich Troshkin
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Czech Republic
Pro League
Roman Laznicka
۳
۱
Miroslav Cyrus
Finished
۰۱:۰۰
Lubor Sulava
۲
۳
Dmitro Parhomenko
Finished
۰۲:۳۰
Turek Tomas
۳
۲
Dan Volhejn
Finished
۰۳:۳۰
Ondrej Kucirek
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۳۰
Plachy Jiri
۳
۰
Tomas Janata
Finished
۰۳:۳۰
Jan Lovl
۳
۲
Jan Ruzicka
Finished
۰۹:۳۰
Jiri Jira
۳
۲
Martin Nypl
Finished
۰۹:۳۰
Viktor Vejvoda
۱
۳
Tadeas Zika
Finished
۱۰:۳۰
Daniel Kouble
۳
۱
Jiri Vojtech
Finished
۰۰:۰۰
Michal Sklenar
۳
۰
Ondrej Svacha
Finished
۰۱:۳۰
Miroslav Adamec
۳
۱
Ondrej Kucirek
Finished
۰۱:۳۰
Martin Sychra
۲
۳
Tomas Janata
Finished
۰۲:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۲
۳
Josef Pelikan
Finished
۰۲:۰۰
Michal Sklenar
۳
۲
Michal Regner
Finished
۰۳:۰۰
Milan Smrcek
۱
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۳:۰۰
Lubor Sulava
۳
۲
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۴:۰۰
Ondrej Kucirek
۲
۳
Martin Sychra
Finished
۰۴:۰۰
Josef Pelikan
۱
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۴:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۱
Dmitro Parhomenko
Finished
۰۵:۰۰
Turek Tomas
۳
۲
Michal Sklenar
Finished
۰۶:۰۰
Milan Smrcek
۳
۲
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۷:۰۰
Jan Potensky
۳
۲
Hejduk Alexander
Finished
۰۹:۳۰
Stanislav Hudec
۳
۲
Erik Topic
Finished
۱۰:۰۰
Petr Svoboda
۳
۰
Tomas Pelikan
Finished
۰۰:۰۰
Milan Smrcek
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۱:۳۰
Tomas Janata
۲
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۴:۳۰
Michal Regner
۰
۳
Turek Tomas
Finished
۰۵:۰۰
Dan Volhejn
۱
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۵:۳۰
Plachy Jiri
۲
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۶:۰۰
Dmitro Parhomenko
۱
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۶:۰۰
Zbynek Pagac
۰
۳
Alesh Bayer
Finished
۰۰:۰۰
Svatoslav Stempen
۲
۳
Lukas Krupnik Jnr
Finished
۰۰:۰۰
Miroslav Tuma
۰
۳
Jaroslav Martinek
Finished
۰۰:۰۰
Michal Moravec
-
-
Alesh Bayer
Finished
۰۱:۰۰
Michal Regner
۰
۳
Dan Volhejn
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Svacha
۰
۳
Turek Tomas
Finished
۰۲:۳۰
Miroslav Adamec
۳
۲
Martin Sychra
Finished
۰۳:۰۰
Dmitro Parhomenko
۳
۰
Josef Pelikan
Finished
۰۳:۳۰
Ondrej Svacha
۳
۲
Michal Regner
Finished
۰۴:۰۰
Dan Volhejn
۳
۱
Michal Sklenar
Finished
۰۴:۳۰
Martin Sychra
۰
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۵:۰۰
Josef Pelikan
۰
۲
Lubor Sulava
inprogress
۰۵:۳۰
Tomas Janata
۳
۱
Ondrej Kucirek
Finished
۰۵:۳۰
Dmitro Parhomenko
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۶:۳۰
Miroslav Adamec
۳
۲
Plachy Jiri
Finished
۰۷:۰۰
Petr Jochym
۲
۳
Jakub Levicky
Finished
۰۹:۳۰
Martin Bittner
۲
۳
Viktor Vejvoda
Finished
۰۹:۳۰
Pavel Sedo
۳
۰
Josef Palecek
Finished
۱۰:۰۰
Darin Kryl
۱
۳
Michal Vedmoch
Finished
۱۰:۰۰
Tadeas Zika
۳
۱
Jiri Pozarsky
Finished
۱۰:۰۰
Trojan Frantisek
۳
۲
Milan Chalupnicek
Finished
۱۰:۰۰
Jan Ruzicka
۰
۳
Stanislav Hudec
Finished
۱۰:۳۰
Hejduk Alexander
۰
۳
Trojan Frantisek
Finished
۱۰:۳۰
Martin Nypl
۰
۳
Pavel Sedo
Finished
۱۰:۳۰
Jakub Levicky
۱
۳
Darin Kryl
Finished
۱۰:۳۰
Josef Palecek
-
-
Jiri Jira
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
Michal Vedmoch
-
-
Petr Jochym
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
Milan Chalupnicek
-
-
Jan Potensky
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
Jiri Pozarsky
-
-
Martin Bittner
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
Erik Topic
-
-
Jan Lovl
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
David Horak
-
-
Julius Legen
Finished
۱۴:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Stefan Kostadinovic
۳
۱
Dmitrij Prokopcov
Finished
۰۰:۰۰
David Prusa
۰
۳
Daniel Kosiba
Finished
۰۱:۰۰
Radim Bako
۰
۳
Nicolas Burgos
Finished
۱۰:۰۰
Simon Belik
۰
۳
Klajber Adam
Finished
۱۰:۳۰
Andrea Puppo
۱
۰
Eusebio Vos
inprogress
۱۱:۰۰
World
TT-CUP
Emil Michalski
۳
۲
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۰۰:۰۵
Vojtech Sanc
۳
۲
Vojtech Waldhauser
Finished
۰۰:۲۰
Tomas Vorisek
۰
۳
Filip Cernota
Finished
۰۰:۲۵
David Jicha
۰
۳
Michal Spalek
Finished
۰۰:۵۵
Tomas Krejci
۳
۲
Dohnal Jaroslav
Finished
۰۱:۰۰
David Jicha
۳
۱
Tomas Vorisek
Finished
۰۱:۲۵
Vojtech Sanc
۰
۳
Vojtech Waldhauser
Finished
۰۱:۳۰
Michal Spalek
۳
۱
Filip Cernota
Finished
۰۱:۵۵
Jerzy Kuzmicz
۳
۰
Marek Pyzik
Finished
۰۲:۳۰
Jerzy Kuzmicz
۱
۳
Albert Misztal
Finished
۰۶:۰۰
Albert Misztal
۱
۳
Marek Pyzik
Finished
۰۷:۰۰
Marek Pyzik
۳
۱
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۷:۳۰
Stapor Rafal
۳
۲
Stepien Marcin
Finished
۰۹:۰۰
Skura Eryk
۲
۳
Jan Masternak
Finished
۰۹:۳۰
Maciej Kolek
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۰۹:۳۵
Gregorio Cascales
۳
۰
Borja Melgarejo
Finished
۰۹:۴۰
Jakub Mach
۰
۳
Petr Vodal
Finished
۰۹:۵۰
Damian Bucko
۳
۱
Stepien Marcin
Finished
۱۰:۰۰
Valois Kayque
۳
۱
Michal Lysakowski
Finished
۱۰:۰۵
Jose Cano
۱
۳
Heruan Escalona
Finished
۱۰:۱۰
Tomas Krejci
۳
۲
Dohnal Jaroslav
Finished
۱۰:۲۰
Martin Kocvara
۱
۳
Marek Kulisek
Finished
۱۰:۲۵
Jan Masternak
۳
۰
Dawid Pelczar
Finished
۱۰:۳۰
Blazej Warpas
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۰:۳۵
Gregorio Cascales
۱
۳
Heruan Escalona
Finished
۱۰:۴۰
Jakub Mach
۰
۱
Dohnal Jaroslav
inprogress
۱۰:۵۰
Jonas Kulveit
۰
۰
Ondrej Fiklik
بازی شروع نشده است
۱۰:۵۵
Stapor Rafal
-
-
Skura Eryk
بازی شروع نشده است
۱۱:۰۰
Belarus
Liga Pro
Vladimir Siniavskii
۰
۳
Shepelevich Igor Dmitrievich
Finished
۰۸:۲۰
Viktor Anishchenko
۱
۳
Alexandr Kerner
Finished
۰۸:۵۰
Shepelevich Igor Dmitrievich
۱
۳
Viktor Anishchenko
Finished
۰۹:۲۰
Alexandr Kerner
۰
۳
Vladimir Siniavskii
Finished
۰۹:۵۰
Vladimir Siniavskii
۰
۳
Viktor Anishchenko
Finished
۱۰:۲۰
Shepelevich Igor Dmitrievich
-
-
Alexandr Kerner
بازی شروع نشده است
۱۰:۵۰